Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Griekenland en Goldman Sachs’

Belastingwet hinderlijker dan belastingvoet
meent Frans Vanistendael  (Hoogleraar emeritus fiscaal recht KULeuven) in De Standaard – vrijdag 17 februari 2012 /  hier volgt een ingekorte versie; zie De Standaard voor integraal artikel.

De fraudediscussie wordt heftig gevoerd en lokt veel deelnemers uit hun tent. FRANS VANISTENDAEL vraagt dat de hoofdzaak van de fiscaliteit niet uit het oog verloren zou worden: geld innen voor de overheden van dit land.
Het spijt mij, maar ik kan niet anders dan mijn goede collega Michel Maus tegenspreken (DS 15 februari). Mijn reactie is ingegeven door de berichten over het gedrag van grote en kleine belastingbetalers die de laatste maanden als losse flodders de wereld werden ingeschoten. Het boek van Maus, die ik als fiscaal jurist ten zeerste waardeer, was het spreekwoordelijke genadeschot. Maar voordien waren er ook de berichten dat grote ondernemingen nauwelijks of geen belasting betalen en dat artsen en andere vrije beroepen via vennootschappen ontsnappen aan fiscale en sociale bijdragen. Men wekt de indruk dat niemand in dit land de belastingwet nog naleeft.

De manier waarop de Maus-enquête werd opgezet kan beschouwd worden als een interessante vingeroefening, die in de ogen van een amateur ‘vrij representatief’ is, maar waar de wetenschappelijke foutenmarge zo groot is dat er geen harde conclusies uit getrokken kunnen worden. De bevindingen dat ambtenaren helemaal niet zwart zouden werken en 43 procent van de arbeiders wel, vergen meer onderzoek.
………..  …………..  ………….
Met alle Chinezen
Het antwoord op de fraude-uitdaging luidt vaak: de pakkans verhogen, door meer ambtenaren in te zetten. In België zijn er in dat opzicht niet minder, maar meer ambtenaren per inwoner dan in China. Een precies aantal is moeilijk, maar de schattingen variëren tussen 600.000 en 900.000. U kunt zelf uitrekenen dat dit per inwoner in China veel lager is dan in België. Het punt is dat het aantal ambtenaren er veel minder toe doet dan (1) de manier waarop ambtenaren worden ingezet en (2) de manier waarop de belastingwet wordt geschreven. Daarover moet het debat gaan.

Op die twee punten zitten Maus en ikzelf wel op dezelfde lijn. De belastingwet moet dringend vereenvoudigd worden. Belastingen dienen op de eerste plaats om op een rechtvaardige manier middelen te verzamelen voor de overheid en niet om cadeautjes te geven aan allerhande belangengroepen of goede doelen.
………  …………..
 Wellicht is dat de enige methode om opnieuw tot een overzichtelijke wetgeving te komen, die teruggaat naar de essentie van de fiscaliteit: geld innen voor de overheden van het land.
……………  ………….  ……….
Het belangrijkste evenwel is de wijziging in de organisatie en de werkmethodes van de fiscale administratie, buiten het fiscale strafrecht, in het gewone belastingrecht. Hierover heb ik nog weinig gehoord. Dit is een werk van lange adem, maar zelfs met een vereenvoudigde belastingwet en een nieuwe anti-misbruikbepaling redden we het niet, als we de ambtenaren niet beter en efficiënter inzetten.

 REACTIES

Op 17 februari 2012  zei Jerry Mager:
Dat fraude een vaag begrip is, blijkt weer eens uit dit stuk. Prof. Maus bijvoorbeeld, is ervan overtuigd dat zijn studenten niet hebben gefraudeerd: “niet snel zelf enkele enquêtes hebben ingevuld, om geen mal figuur te slaan op het examen.” (DS 14-02). Zou een student die dat wel deed – in Nederland was er pas nog een prof. die hele onderzoeken uit de duim zoog en in Duitsland plagieerden respectabele meneren – de “bijzonder bedrieglijke opzet hebben om te schaden”? Wie wordt er door hun handelwijze geschaad? Toen Goldman de Griekse politiekers hielp met “cooking the books”, was dat fraude. En toen? Wanneer overheidsmanagers onnodig veel ambtenaren aanstellen om hun eigen status en salaris te verhogen, vind ik dat frauduleus gedrag. Wat betekent hier trouwens die ondertitel dat de belastingwet hinderlijker is dan de belastingvoet? Ik zie Oidipous komen aanstrompelen en vraag mij af of hij een fraudeur genoemd kan worden, of was de sfinx dat? Met taal frauderen we het effectiefste.

Op 17 februari 2012  zei Bert C., Gent:
Die professor Maus is bijzonder naïef, alsof we onze studenten niet kennen. Lies, damn lies and statistics. Als die studie op maat van heksenjager Crombez gemaakt is kun je er donder op zeggen dat het bestaan van voldoende heksen is aangetoond.

Op 17 februari 2012  zei Jerry Mager:
# Bert, heet dat niet: heksenwerk? Moet je daarvoor naar de uni zijn geweest?

Op 17 februari 2012  zei Jerry Mager:
Terwijl wij een cleane – steriel is een beter woord, maar ik laat clean staan voor het contrast – palaver over technische aspecten van frauderen voeren, zie ik op de webstek van de Volkskrant dat er nog meer Nederlandse pensioenfondsen op de uitbetalingen aan hun “klanten” gaan korten – ze zeggen steevast: moéten korten – alsof het een onontkoombaar noodloot betreft waar niemand iets aan kan doen. Noem je dit geen fraude? Met terugwerkende kracht wordt onze reeds geleverde prestatie – tegen de destijds afgesproken prijs – afgewaardeerd!
Het laffe argument luidt: we moeten korten om te zorgen dat “we” pensioenen kunnen blijven betalen, ook aan de jeugd! Altijd dat tegen-elkaar-uitspelen van diverse partijen. Maar enige garantie dat die jeugd het nu overeengekomen pensioen straks ook ontvangt, heeft die jeugd niet. In feite laat ze zich willens en wetens bedonderen. Wie de schuldigen zijn wordt verbloemd en versluierd. De Financiële Crisis is de schuld en dus fraudeert niemand.

Op 17 februari 2012  zei Christian F., Aalst:
Logisch: de pensioenen moeten gedurende meer jaren uitbetaald worden en de opbrengsten van de beleggingen zijn gedaald. In België doen ze nog altijd of hun neus bloed en ze hebben zelfs geen reserves.

Advertisements

Read Full Post »